Ouder login

Visie en Pedagogische basisdoelen

 Visie
’t Heikantje is een agrarische kinderopvang voor kinderen van 0 t/m 13 jaar. Ieder kind krijgt de kans om in zijn/haar tempo nieuwe dingen te leren en te ontdekken. Hier in het boerenbuitenleven staat respect voor mens, dier en natuur centraal.

 

Pedagogische basisdoelen:

Deze zijn opgezet door Professor Marianne Riksen- Walraven, door deze toe te passen in de praktijk kan er worden voldaan aan de pedagogische basisdoelen.

 

De opvoedingsdoelen zijn:

 

Emotionele veiligheid waarborgen,

Overdracht van waarden en normen,

Ontwikkeling van persoonlijke- en sociale competentie,

 

Ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties

Een kind ontwikkelt de persoonlijke en sociale competenties door zichzelf te ontdekken. Het doel is daarbij het gemotiveerd raken van het kind om steeds zelfstandiger en vaardiger te worden. Bovendien ontwikkelen de kinderen vanuit hier een positief zelfbeeld, bij ieder kind wordt gekeken naar de ontwikkeling en vanuit daar wordt het kind gestimuleerd om zelfstandig handelingen uit te voeren. De sociale competentie van de kinderen wordt gestimuleerd doordat de groep toegankelijk is voor kinderen van 0 tot 1,5 jaar, 0 tot 4 jaar, 2(,5)-4 jaar en 4 t/m 13 jaar, alle kinderen binnen deze leeftijd hebben contact met elkaar door samen te spelen en te delen in de buitenruimtes.  De kinderen in de groep hebben verschillende ontwikkelingsniveaus. De kinderen leren om te gaan met onderlinge verschillen. De kinderen worden positief benadert en er worden complimentjes gegeven aan de kinderen.

 

Bij de baby’s en dreumesen stimuleren we persoonlijke en sociale competenties door middel van  leeftijdsgenoten bij elkaar op een kleed te leggen. Pedagogisch medewerkers die spelen met de baby’s op de vloer. Bij de baby’s bieden we agrarische activiteiten aan door middel van kuikens door de groep te laten lopen, ze mee te nemen naar de dierenweide om een kijkje te nemen bij de biggen, de ezels, de geiten, schaapjes en kippen. Ze kunnen dan kijken en voelen. Ook maken we o.a. knutselwerken met de afgeschoren vacht van de schapen.

 

Bij de dreumesen en peuters worden persoonlijke en sociale competenties gestimuleerd door kinderen te leren communiceren met andere kinderen en leidsters. Alle handelingen die uitgevoerd worden, worden besproken met de kinderen. De pedagogisch medewerkers lezen veel boekjes met de kinderen, stimuleert de kinderen om contact te hebben met andere kinderen, leert de kinderen nieuwe woorden en geeft kinderen simpele opdrachten die uitgevoerd kunnen worden. De kinderen worden gestimuleerd om dingen zelf te doen, zoals zelf de overall, het skipak of de laarzen aan te doen. Waar nodig ondersteunt een leidster dit, zij geeft uitleg hoe het aangedaan kan worden en doet dit voor bij de kinderen. De verschillende ontwikkelingsfases van de kinderen worden gestimuleerd door activiteiten. Knutselen met materialen uit de natuur, het verzorgen van de dieren, het passen en meten tijdens een spel moment zoals blokken op elkaar stapelen of stokjes in gaatjes te duwen. De pedagogisch medewerkers stimuleren het samenspel op een groep. Er worden activiteiten aangeboden in kleine groepjes of individuel.

 

Bij de peuters worden persoonlijke en sociale competenties gestimuleerd door kinderen te leren het zelf te proberen, de peuters stimuleren we om bijvoorbeeld zelf hun boterham te smeren en zelf de jas, overall en laarzen aan te doen. Ook wordt de mogelijkheid aangeboden om een conflict tussen de kinderen zelf op te lossen. Waar nodig ondersteunt de leidster dit. Er worden verschillende ontwikkelingsgebieden gestimuleerd door activiteiten. Knutselen met materialen uit de natuur, helpen bij de moestuin, helpen met het schoonmaken van de hokken,  puzzelen, spelen met de blokken en vrij spel in de speelweide. De leidsters spelen mee en laten zien (door voordoen en nadoen) hoe je bijvoorbeeld een hoge toren bouwt van blokken of iets maakt met de lego blokken. Er worden groepsactiviteiten en individuele activiteiten aangeboden.

 

Bij de schoolkinderen stimuleren we persoonlijke en sociale competentie door middel van de kinderen de keuze en invloed te geven in het dagprogramma, er wordt aan de kinderen gevraagd wat ze willen doen en naar elkaar geluisterd. Er worden activiteiten aangeboden met kleine materialen, zoals een kerstboom maken met zelf gesprokkeld hout om deze vervolgens zelf in elkaar te zetten met spijkers en hamers. Ook worden er agrarische activiteiten aangeboden zoals het paard borstelen en opzadelen om er daarna een rondje op te rijden, zelfstandig de weide schoonmaken, picknicken in het bos en een spel doen.

 

Emotionele veiligheid waarborgen

Voor een kind is het van belang dat er een goede veiligheid en geborgenheid heerst binnen de kinderopvang, dit is een belangrijke voorwaarde voor een kind om zichzelf te ontwikkelen. Het is de taak van de leidsters om voor de kinderen een veilige en vertrouwde omgeving te creëren. Voor de kinderen is het erg belangrijk dat er een vast dagritme is, dat de kinderen in een vaste omgeving zijn met vertrouwde leidsters. Hierdoor durven de kinderen zichzelf te ontdekken, ontwikkelen en vrij te spelen. De leidster zorgt voor de informatie-uitwisseling met de ouders. Dit gebeurt in de vorm van een mondelinge overdracht bij het ophalen en wegbrengen van het kind. In het schriftje wordt beschreven wat het kind voor activiteiten heeft gedaan.

 

Bij de baby’s wordt emotionele veiligheid gewaarborgd. Dit door middel van het ritme van thuis aanhouden, bijvoorbeeld slapen, voeding etc. Ook werken we met vaste leidsters op de groep, dit stimuleert de baby’s om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen. De baby’s leren door de natuur gevaren herkennen, daarbij is het belangrijk dat we het ontwikkelingsniveau van de baby niet aantasten, maar goed inschatten. Als een baby bijvoorbeeld zelf in de zandbak of op de glijbaan wil klimmen, laten we de baby dit zelf doen, maar blijven er bij staan en houden het goed in de gaten. Zo ontdekt een baby wat er gebeurt als hij zelf klimt en op ontdekkingstocht gaat.

 

Bij de dreumesen en peuters wordt emotionele veiligheid gewaarborgd door middel van een vast dagritme met vaste gezichten. Als de kinderen aan tafel zitten wordt er gekeken welke kinderen en pedagogisch medewerkers er zijn, de kinderen leren hierdoor de andere kinderen en de pedagogisch medewerkers bij de naam te kennen. De kinderen worden gestimuleerd nieuwe dingen te ontdekken en te leren, dit wordt gedaan op een rustige en vertrouwde manier. Wij bieden dit op de groep aan via de verschillende speelhoeken, bijvoorbeeld een leeshoek, een bouwhoek, een knutselhoek en een klimhoek. De pedagogisch medewerker houdt het kind goed in de gaten of hij/zij zich op zijn gemak voelt. Daarnaast willen we het gevoel van eigenwaarde stimuleren door bijvoorbeeld de kinderen mee te laten helpen met het plukken van groenten en fruit uit de moestuin, de eieren te rapen bij de kippen etc. Dagelijks gaan de kinderen naar de dierenweide toe, de kinderen aaien en knuffelen de dieren, mogen eten en drinken geven en kunnen zelf aangeven naar welke ze dieren graag willen.

 

Bij de peuters wordt emotionele veiligheid gewaarborgd door middel van het gecontroleerd laten ontdekken, de kinderen worden gestimuleerd nieuwe dingen te ontdekken op een vertrouwde en rustige manier die aansluit bij de ontwikkelingsfase van de peuter. De leidster houdt de kinderen goed in de gaten en zorgt ervoor dat het kind zich er prettig bij voelt.  Daarnaast willen we het gevoel van eigenwaarde stimuleren door bijvoorbeeld kinderen zelf mee te laten helpen met het maken van bv. eierensalade, zelf de planten water geven met een gieter etc. Ook wordt er dagelijks interactie gestimuleerd tussen kind en dier door de dieren te aaien, te knuffelen, te voeren, te herkennen en te benoemen.

 

Bij de schoolkinderen wordt emotionele veiligheid gewaarborgd doormiddel van het gevoel van eigenwaarde te stimuleren door de kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Bijvoorbeeld hoe ze de moestuin moeten onderhouden en de dieren verzorgen. Ook wordt er dagelijkse interactie tussen kind en dier gestimuleerd, de schoolkinderen mogen zelfstandig de dieren voeren, water geven, aaien, knuffelen etc.

 

 

Overdracht van waarden en normen

Werken met kinderen in groepsverband is voortdurend zoeken naar evenwicht. Het is een wisselwerking tussen geven en nemen, sturen en ruimte geven, grenzen stellen en grenzen verleggen, aandacht voor het individuele kind en tegelijkertijd aandacht voor de hele groep. De regels die gelden op de groep worden kenbaar gemaakt aan de kinderen door deze duidelijk te benoemen, niet gewenst gedrag wordt benoemd en gecorrigeerd. Na een aantal keren waarschuwen wordt het kind uit de situatie gehaald en wordt het ‘waarom’ uitgelegd. Door regels te stellen creëren we een veilige en voorspelbare omgeving voor de kinderen. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met de ontwikkelingsfase van het kind. We hebben aandacht voor actuele thema’s, bijvoorbeeld: Sinterklaas, dierendag, verjaardagen, carnaval boerderijdieren, vakantie etc. Tussendoor is er ruimte voor andere thema’s zoals; ik & mijn familie, beroepen, pyjamaweek etc.

Onder waarden verstaan we, datgene wat wij belangrijk vinden: zelfontplooiing, zelfvertrouwen, ontwikkelen en respect voor mens, dier en natuur.

 

De normen die we hieraan hangen: Van proberen kun je leren, zelf ontdekken, kinderen positieve aandacht en complimentjes geven, structuur en voorspelbaarheid bieden, grenzen stellen, uitleg geven bij ongewenst gedrag en positief afsluiten voor de kinderen.

 

Buitenruimte en aanbod spelmateriaal

Kinderdagverblijf ’t Heikantje beschikt over een speelweide, een dierenweide, een moestuin en een fruittuin. We gaan minimaal 1 keer per dag naar buiten om de dieren te voeren, de kinderen worden aangekleed met een overall of skipak en laarzen. Uitzondering zijn extreme weersomstandigheden zoals ijzige wind of te hoge zonkracht.

In de speelweide kunnen de kinderen vrij spelen en bewegen, voor iedere leeftijd is er genoeg ruimte om zich te ontwikkelen en zijn eigen spel te spelen. De kinderen kunnen spelen met onder andere de trampoline, de rekstokken, de zandbak, de speelbuizen en de klimboomstam. Ook is er nog voldoende ruimte om activiteiten uit te voeren, rond te rijden met fietsjes en te rennen. In de speelweide is een kiosk aanwezig waar geschuild kan worden bij plotselinge extreme weersomstandigheden.

In de dierenweide hebben we verschillende huisjes en klimtoestellen staan voor de dieren. We hebben ezels, hangbuikzwijntjes, geiten en schapen. In de weide zie je een ren staan daarin bevinden zich de kippen, cavia’s en de konijnen. Rond de dierenweide en speelweide hebben we een grote weide voor de twee paarden.

De moestuin ligt bij de speelweide en de dierenweide, zodra het lekker weer wordt gaan we samen met de kinderen plantjes, groenten en zaden planten. De kinderen helpen dagelijks met het water geven, het schoonmaken van de moestuin en het plukken van de gerijpte vruchten.

Aan de voorzijde van de boerderij is de fruittuin, hierin staan een appel en perenboom. De kinderen mogen meehelpen met het plukken van het fruit om deze vervolgens te proeven of er iets lekkers van te maken, bijvoorbeeld jam.

 

Pedagogisch medewerkers en aanvullend personeel

Op de groep werken we met vaste pedagogisch medewerkers, bij ziekte of uitval maken we gebruik van een vaste invalkracht. De invalkracht staat altijd in combinatie met een vaste medewerker op de groep. Medewerkers zijn in het bezit van een EHBO- diploma voor kinderen. Vijf medewerkers zijn in het bezit van en een BHV diploma. Ook zijn er drie medewerkers in het bezit van een VVE-diploma.

We werken met stagiaires, die in het bezit zijn van een VOG. We bieden een leerplek aan voor studenten van niveau 2 tot niveau 4. Voor zowel dierenverzorging als de opleiding pedagogische medewerker.

Bij kinderen met “uitzonderlijk” gedrag gaan we een samenwerking aan met het consultatiebureau (altijd in overleg met de ouders). Het kan zijn dat deze medewerker van het consultatiebureau op een bepaald moment het kind komt observeren.

Ook hebben we bij ’t Heikantje een klusjesman rondlopen, deze helpt ons met de klusjes in en rondom ’t Heikantje. Een keer per jaar nodigen we iemand uit die de schapen komt scheren en ook de hoeven van de ezels worden regelmatig gekapt

 

Pedagogische medewerkers/ stagiaires

Bij Agrarische kinderopvang ’t Heikantje zijn de pedagogisch medewerkers

verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen. De pedagogisch medewerkers zijn daarnaast instaat om pedagogisch medewerkers in opleiding, groepshulpen en of stagiaires te begeleiden.

De pedagogisch medewerkers hebben te maken met de volgende taken op het

gebied van kinderen begeleiden:

 • Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht
 • Schept een situatie op de stamgroep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, doormiddel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.
 • Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden.
 • Organiseert activiteiten gericht op de ontwikkeling, eventueel buiten het kinderdagverblijf.
 • Begeleidt kinderen met een groen hart, waarbij mens dier en natuur centraal staat.
 • Communiceert met ouders over het verloop van de dag en ontwikkeling van de kinderen, dit gebeurt tijdens de haal- en brengmomenten.

De pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen gedurende met de ouders afgesproken periode, en proberen zo veel mogelijk het ritme van thuis aan te houden of dit wordt overlegd met ouders.

De pedagogisch medewerkers hebben te maken met de volgende taken op

gebied van kinderen verzorgen:

 • Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen. Wat hij/zij dagelijks nodig heeft.
 • Draagt zorg voor het voldoende eten en drinken van de kinderen.

Stagiaires bij Agrarische kinderopvang ’t Heikantje staan altijd boventallig op de groep zodat zij altijd de ruimte hebben om te leren en vragen te stellen.

De stagiaires krijgen een praktijkopleider aangewezen die hen begeleid en die met hen één uur per week de voortgang bespreekt. Afhankelijk van deze voortgang worden de taken en verantwoordelijkheden van de stagiaire uitgebreid. Alle taken worden uitgevoerd onder toezicht van een pedagogisch medewerker.
Kerntaken en competenties die een (BBL en BOL) stagiaire moet gaan volbrengen bij stage op Agrarische kinderopvang ’t heikantje:

 

Kerntaak 1: Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

 • Samenwerken en overleggen
 • Plannen en organiseren
 • Formuleren en rapporteren

 

Kerntaak 2: Opvoeden en ontwikkelen van het kind / de jongere

 • Aansturen
 • Begeleiden
 • Aandacht en begrip tonen
 • Samenwerken en overleggen
 • Omgaan met verandering en aanpassen
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Ethisch en integer handelen
 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Op de behoeften en verwachtingen van de klacht richten
 • Materialen en hulpmiddelen inzetten

 

Kerntaak 3: Uitvoeren van organisatie en professie gebonden taken

 • Vakdeskundigheid toepassen
 • Instructies en procedures opvolgen
 • Samenwerken en overleggen
 • Plannen en organiseren
 • Aandacht en begrip tonen
 • Formuleren en rapporteren
 • Analyseren

 

Vierogen principe

Het vierogen principe houdt in dat de werkzaamheden uitsluitend verricht kunnen worden terwijl de werknemers gehoord of gezien kunnen worden door een andere volwassenen. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken of meeluisteren, maar dat op elk moment de reële kans bestaat dat een volwassenen meekijkt of meeluistert. Het vierogen principe houdt daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee pedagogisch medewerkers moeten worden ingezet.

Als er een pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep, dan vult ’t Heikantje het

vierogen principe als volgt in op de groepen in de boerderij:

 

Van 07.00 uur tot 08.00 uur

Pedagogisch medewerker -> vierogen zijn: in en uitlopende ouders van de kinderen

Van 09.00 uur tot 17.00 uur

Pedagogisch medewerker -> vierogen zijn: leidsters zelf, leidsters van de jongvee groep of leidsters van de koeien groep, stagiaire, achterwacht of vrijwilliger

Van 17.30 uur tot 18.30 uur

Pedagogisch medewerker -> vierogen zijn: in en uitlopende ouders van de kinderen

 

Als er een pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep, dan vult ’t Heikantje het

vierogen principe als volgt in bij de unit voor de baby’s:

 

Van 07.00 uur tot 09.00 uur

Pedagogisch medewerker -> vierogen zijn: in en uitlopende ouders van de kinderen

Van 09.00 uur tot 17.00 uur

Pedagogisch medewerker -> vierogen zijn: leidsters zelf, leidster van de BSO de koeien, stagiaire, achterwacht of vrijwilliger

Van 17.00 uur tot 18.00 uur

Pedagogisch medewerker -> vierogen zijn: in en uitlopende ouders van de kinderen

 

Met breng- en haalmomenten zijn ouders van kinderen volwassenen die mee kunnen kijken of luisteren. Binnen ’t Heikantje vervullen zij een belangrijke taak rondom dit thema.

 

We hebben stagiaires op de groep, deze functioneren als extra ogen/ toezicht voorop de groep. Deze stagiaires die aanwezig zijn proberen we zo efficiënt mogelijk in te zetten wat betreft dit thema, hierbij denken we ook aan verschillende tijdstippen van beginnen en eindigen.

 

Bij ’t Heikantje kan er van buiten naar binnen gekeken worden door de ramen van het gebouw. Zodra je het gebouw binnenkomt heb je een ruim zicht op de groep, ook heeft de verschoningsruimte grote ramen maar het geeft tegelijkertijd privacy aan de kinderen die verschoond worden. Ook zijn er grote ramen tussen de kalfjes groep(0-4 KDV) en de stieren groep (BSO)ruimte, zo heb je meteen een duidelijk zicht op alle ruimtes. De jong vee groep zit boven, waar de slaapruimtes zijn. Kinderen van de kalfjes groep slapen boven. De leidster(s) die de kinderen naar bed brengen kijken regelmatig door de deur van de jong vee groep bijv. om te overleggen hoe laat de pauzes worden gehouden.  De leidsters van de jong vee groep (2-4 jaar KDV) en stieren (BSO) kunnen altijd een beroep doen op de leidsters van de kalfjes groep.

We hebben extra toezicht op de kamers middels een camerasysteem met beeld en geluid. De televisie hangt op een centrale plek op de groep, vanuit alle dagopvang ruimtes kun je de slapende kinderen in de gaten houden. Om de vijftien minuten gaan de pedagogisch medewerkers kijken bij de slapende kinderen.                                                                                                            Aan het kind centrum grenst een woonhuis, de bewoners van het woonhuis komen regelmatig een kijkje nemen bij de kinderen. Ook zijn zij op de hoogte van ons vierogen principe en kunnen onverwacht binnen lopen en een praatje komen maken.                                            Als de leidsters willen gaan wandelen met de kinderen, gaat er indien mogelijk een stagiaire mee. Zodra de leidsters pauze nemen, gaan ze op de BSO stieren groep zitten.

Het past bij onze visie om veel met de kinderen naar buiten te gaan. Dit creëert momenten dat de kinderen met 1 leidster binnen of buiten zijn. Bijvoorbeeld wanneer de baby’s liggen te slapen of er een kindje naar het toilet moet als we in de weide zijn. Doordat er een woonhuis aan de opvang grenst is er altijd toezicht op de kinderopvang.

 

Mentor

Ieder kind heeft een eigen mentor. In Niokids kun je vinden wie de mentor is van jou kindje(s). Voordat u kind komt wordt er door de pedagogisch medewerkers bepaalt wie de mentor wordt, de mentor heeft met de ouders het intake gesprek om een goed beeld te krijgen van het kind. Een mentor is een pedagogisch medewerker die de ontwikkelingen en vorderingen van jou kind extra goed in de gaten houdt en deze stimuleert. De mentor vult bij iedere verjaardag een observatielijst in en legt deze uit aan de ouders, ook worden er zes keer per jaar een op een activiteiten aangeboden waarmee de mentor doelen wil bereiken samen met u kind. Dit alles wordt genoteerd en uitgebreid aan de ouders verteld tijdens de overdracht. Zodra de mentor bijzonderheden ziet, wordt dit besproken met de ouders. Hier wordt extra op geoefend om een kind daarbij te helpen.

 

Achterwacht

De achterwacht is bij voorkeur iemand met een diploma.

Bij overmacht of bij calamiteiten kunnen we een beroep doen op de bewoners van de boerderij. De heer en mevrouw van de Sande zijn in het bezit van een VOG.

 

Informatie-uitwisseling tussen pedagogisch medewerker en ouder

Bij het brengen en halen van het kind is er altijd ruimte voor ouders om te vragen hoe het met hun kind gaat en hoe de dag verlopen is. De activiteiten en speciale gebeurtenissen die meegemaakt zijn worden beschreven in een schriftje (dagopvang). Ook wordt dit uitgebreid verteld tijdens de overdracht

Ieder kind heeft zijn of haar eigen gebruiksaanwijzing, graag zijn wij op de hoogte van de gewoontes of ritueeltjes die thuis gedaan worden. Zo kunnen we deze in de juiste situatie toepassen op de kinderopvang. Allergieën, ziektes of andere bijzondere afspraken staan in het persoonlijke dossier van het kind en in Niokids te staan. Ook hangen er lijsten op de groep zodat de pedagogisch medewerkers hierop kunnen kijken. Alle medewerkers zijn hiervan op de hoogte.

 

Wenbeleid

Kinderen mogen gebruik maken van ons wenbeleid. Voordat uw kind naar agrarisch kinderopvang ’t Heikantje gaat maken we een afspraak voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u de gegevens en eventuele bijzonderheden of allergieën doorgeven, wij zorgen ervoor dat alle pedagogisch medewerkers hiervan op de hoogte gesteld worden. Er wordt een rondleiding gegeven en alle informatie wordt verteld.

Twee weken voordat uw kind start bij agrarisch kinderopvang ’t Heikantje worden er 1 a 2 dagdelen aangeboden om te wennen/ spelen. De nieuwe kinderen krijgen extra aandacht op de groep om te acclimatiseren. Ze krijgen een activiteit aangeboden waar ze zich vertrouwd mee voelen zodat de overgang voor het kind niet te groot is. Ouders kunnen zelf aangeven wat het kind leuk vindt om te doen zodat het afscheid nemen en het wennen makkelijker wordt en soepeler verloopt voor het kind.

De omgang met dieren is soms spannend. De kinderen mogen op afstand kijken naar de dieren in de speelweide, zodra het kind eraan toe is mag hij/ zij mee de dierenweide in om de kippen, cavia’s of konijnen te voeren. Zodra dit goed verloopt, mogen ze de dierenweide in om de andere dieren te voeren. Dit gebeurt allemaal onder begeleiding van een pedagogisch medewerker.

 

Hygiëne

Zodra we met de kinderen binnen komen, worden de kinderen verzocht om de handen te gaan wassen. De laarzen worden direct nadat we de dierenweide verlaten schoongemaakt. Het toilet wordt dagelijks gereinigd (indien nodig vaker), aan het einde van de dag wordt de groep geveegd en gedweild. We werken via een HACCP- plan, vanuit daar maken we schoon. Een keer per week wordt de groepsruimte afgestoft en het speelgoed schoongemaakt volgens het schema. Het aanwezige hygiëne protocol op ’t Heikantje is gebaseerd op de richtlijnen van de GGD.

 

Ziek

Een kind dat zich niet lekker of ziek voelt, verdiend extra zorg en aandacht, die op de kinderopvang binnen een groep soms moeilijk te bieden is. Het belang van het zieke kind staat voorop, hierbij wordt rekening gehouden met andere kinderen uit de groep en de pedagogisch medewerkers. Bij twijfel nemen we contact op met de ouders en gaan in overleg wat het beste is voor het kind. Redenen om kinderen te weigeren zijn: koorts boven de 38.5 graden of een besmettelijke ziekte. Bij twijfel kunt u altijd met de pedagogisch medewerkers overleggen.

Medicijnen verstrekken we alleen op doktersadvies, in originele verpakking en op naam van het kind. Ook wordt er een medicijnverklaring ondertekend wanneer een kind medicijnen in gebruik heeft.

Wij raden ouders aan om voor hun kind het rijksvaccinatieprogramma te volgen en bij doktersbezoek altijd aan te geven dat hun kindje naar een agrarische kinderopvang gaat.

 

Aantal weken per jaar geopend

Agrarische kinderopvang ’t Heikantje is 52 weken per jaar geopend, met uitzondering van zaterdag, zondag en nationale feestdagen.

 

Uitstapjes

Ouders geven tijdens het intakegesprek aan of de kinderen mee mogen met uitstapjes en tekenen hiervoor. Als ouders aangeven dat kinderen mee mogen met uitstapjes worden zij veilig vervoerd via het protocol veilig vervoeren van kinderen.

Als we op een uitstapje gaan met de auto, worden de kinderen in stoeltjes of zitjes vervoerd die voor hen bestemd zijn. ’t Heikantje heeft zelf goed gekeurde autostoelen in verschillende maten. Als het kind in een Maxi-Cosi vervoerd moet worden is deze van het kind zelf, ouders laten de Maxi-Cosi bij ’t Heikantje in de daarvoor bestemde kast staan. Zodra we lopend een uitstapje gaan maken, hebben we een aantal kinderwagens en buggy’s waar de kinderen in vervoerd kunnen worden. De grote kinderen lopen hand in hand met zijn 2e langs elkaar. We maken samen met de kinderen altijd onder de juiste kind ratio uitstapjes. De leidsters geven het juiste voorbeeld en houden zich aan de wettelijke verkeersregels. Op ’t Heikantje zijn protocollen aanwezig over het veilig vervoeren van kinderen en het ophalen van kinderen. We kunnen met de kinderen een boerenbedrijf gaan bezoeken, een wandeling gaan maken in het bos, mee boodschappen gaan doen, kinderen van school gaan halen of een uitstapje maken naar een dierentuin, speeltuin of een pretpark.

 

Ouderraad 

De ouderraad heeft als doel namens de ouders te participeren in het beleid van de kinderopvang. Zij geven invulling aan het adviesrecht om op deze wijze de kwaliteit van de opvang te waarborgen. De voorkeur van ’t Heikantje is dat er ouders van de dagopvang en van de buitenschoolse opvang een rol vervullen bij de ouderraad.

Heeft u vragen, onderwerpen of wilt u zichzelf aanmelden voor de ouderraad. Kan dat door middel van een mailtje te sturen naar ouderraadheikantje@hotmail.com

Milieubewust

We willen op ’t Heikantje graag milieubewust werken, de nieuwsbrieven en facturen worden via de mail verstuurd of in Niokids geplaatst. De actualiteiten worden op de website, in Niokids of via de mail verstuurd.

Het gebouw en watervoorziening wordt door middel van biomassa verwarmd. De fruitschillen en broodkruimels worden bewaard en naar de dieren gebracht om ze te voederen.

 

Klachten

De klacht wordt door de desbetreffende leidster op de groep in ontvangst genomen en deze onderneemt hier stappen in. De leidster staat open voor feedback en ideeën, samen met de ouder probeert ze tot een passende oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan er contact opgenomen worden met de leidinggevende van ’t Heikantje.

’t Heikantje is aangesloten bij de geschillencommissie, hier kunnen de ouders terecht als je een klacht hebt over ’t Heikantje.

Klachten regelement Agrarische kinderopvang ’t Heikantje

 

Risico inventarisatie GGD

Jaarlijks vindt er een GGD inspectie plaats. De GGD toetst tijdens deze inspecties de algemeen geldende richtlijnen van veiligheid en gezondheid in de praktijk. Tijdens de inspectie wordt er geobserveerd, in documenten gekeken en gesprekken gevoerd met de medewerkers en de leidinggevende. Voorafgaand aan de inspectie voeren wij de risico-inventarisatie uit, vanuit hier worden actieplannen opgesteld en voeren we deze uit om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Jaarlijks worden de risicomonitors ingevuld.

 

Brandveiligheid

Het gebouw waarin agrarische kinderopvang ’t Heikantje is gevestigd, wordt jaarlijks gekeurd door de brandweer. Minimaal een keer per jaar wordt er een ontruimingsoefening uitgevoerd op de kinderopvang. Het brandmeldsysteem staat in contact met de meldkamer.

 

Verzekeringen

’t Heikantje heeft verzekeringen afgesloten, om zich te beschermen tegen hoge kosten van eventuele schade of ongevallen. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt de kosten voor schade aan derden. De ongevallenverzekering dekt de kosten tijdens een ernstig ongeval op het kinderdagverblijf.

 

Opzegtermijn en beëindiging

’t Heikantje hanteert een opzegtermijn van een maand, dit dient schriftelijk of per mail bevestigd te worden. Dit kan per de 1e van de maand. Om de kwaliteit van ons team, onze zorg en alles wat we bieden te bevorderen kan het zijn dat u een evaluatieformulier ontvangt.